دانلود فایل(ريخته گری تحت فشار)

ريخته گري تحت فشار نوعي ريخته گري مي باشدكه مواد مذاب تحت فشار بداخل قالب تزريق مي شود .اين سيستم بر خلاف سيستم ريژه كه مذاب تحت نيروي وزن خود بداخل قالب مي رود امكانات توليد قطعات محكم وبدون مك مي باشد. دايكاست كوتاهترين راه توليد يك محصول از فلز ميريخته گری تحت فشار||بی وای50179834|byt39012265|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان ريخته گری تحت فشار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
ريخته گري تحت فشار نوعي ريخته گري مي باشدكه مواد مذاب


تحت فشار بداخل قالب تزريق مي شود .اين سيستم بر خلاف


سيستم ريژه كه مذاب تحت نيروي وزن خود بداخل قالب مي رود


امكانات توليد قطعات محكم وبدون مك مي باشد. دايكاست


كوتاهترين راه توليد يك محصول از فلز مي باشد .


مزاياي ريخته گري تحت فشار:

1-توليد انبوه و با صرفه
2-توليد قطعه مرغوب باسطح مقطع نازك
3-توليد قطعات پيچيده
4-قطعات توليد شده در اين سيستم از پرداخت خوبي بر خوردار است.


5-قطعه توليد شده استحكام خوبي دارد.
6-در زمان كوتاه توليد زيادي را امكان مي دهد.

معايب ريخته گري تحت فشار :

1-هزينه بالا
2-وزن قطعات در اين سيستم محدويت داردحداكثر 3 8K g
3-از فلزاتي كه نقطه ذوب آنها در حدود آلياژ مس مي باشد


مي توان استفاده نمود.


ماشينهاي دايكاست:

اين ماشينها دو نوع كلي دارند:

1-ماشينهاي با محفظه تزريق سرد: cold chamber در اين نوع


سيلندر تزريق خارج از مذاب بوده و فلزاتي مانند A L و C u و m g تزريق


مي شود و مواد مذاب توسط دست به داخل سيلندر تزريق منتقل مي شود .


2-ماشينهاي با محفظه تزريق گرم : Hot chamber در اين نوع سيلند


تزريق داخل مذاب و كوره بوده و فلزاتي مانند سرب خشك و روي


تزريق مي شود و مذاب اتوماتيك تزريق مي شود.

محدوديتهاي سيستم سرد كار افقي:

1-لزوم داشتن كوره هاي اصلي و فرعي براي تهيه مذاب و رساندن


مذاب به داخل سيلندر تزريق2- طولاني بودن مراحل كاري3-امكان بوجود آمدن نقص در قطعه بدليل افت حرارت مذاب


آكومولاتور يك سيلندر دو طرفه بازشوكه داخل آن يك پيستون شناور


وجود دارد كه يك سمت آن فشار گازاز نوع گاز بي اثر مانند گاز ازت


كه در سيستم با D Oمشخص مي باشد ، تحت فشار است و در


سمت ديگر فشار روغن كه در سيستم با P N مشخص مي باشد.