دانلود فایل(پروژه آماده: بررسي جامع انواع روش هاي توليد قطعات فلزي (تراشکاري ريخته گري شکلدهي))

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل 1 مقدمه 6 1 1 پيشگفتار 6 1 2 اهميت 7 1 3 قابليت ها 8 فصل 2 اصول فرزکاري 11 2 1 طريقه عمل فرزکاري: 11 2 2 مقايسه تراش با بدنه و تراش با پيشاني فرز : 12 2 3 فرزکاري با حرکت همراه و معکوس : 13 2 4 روشهاي فرز كاري 14 2 5 ابزارهپروژه آماده: بررسي جامع انواع روش هاي توليد قطعات فلزي (تراشکاري ريخته گري شکلدهي)||بی وای30011657|byt39012265|پروژه آماده: بررسي جامع انواع روش هاي توليد قطعات فلزي (تراشکاري ريخته گري شکلدهي)
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پروژه آماده: بررسي جامع انواع روش هاي توليد قطعات فلزي (تراشکاري ريخته گري شکلدهي) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل 1 مقدمه 61 1 پيشگفتار 61 2 اهميت 71 3 قابليت ها 8فصل 2 اصول فرزکاري 112 1 طريقه عمل فرزکاري: 112 2 مقايسه تراش با بدنه و تراش با پيشاني فرز : 122 3 فرزکاري با حرکت همراه و معکوس : 132 4 روشهاي فرز كاري 142 5 ابزارهاي فرزكاري 162 6 خصوصيات ابزارفرزكاري 162 7 انواع ماشينهاي فرز 172 8 ابزارهاي فرزکاري: 23فصل 3 اصول تراشکاري 283 1 مقدمه 283 2 قسمت هاي اصلي ماشين تراش معمولي(مرغک دار) 293 3 دستگاه مرغک: 313 4 ميز ماشين : 313 5 جعبه دنده براي حرکت اصلي : 313 6 ابزارهاي تراشکاري : 323 7 جنس ابزارها ي تراشکاري : 323 8 سطوح قطعه کار : 353 8 1 سطوح،زاويه و لبه برنده در سر برنده ابزار : 353 8 2 مقدار يا بزرگي زاويه لبه برنده : 363 8 3 زاويه تنظيم : 363 8 4 زاويه تيزي : 373 8 5 زاويه تمايل : 373 8 6 انواع رنده‌ها يا قلم‌هاي تراشکاري : 373 8 7 قلم‌هاي روتراشي : 383 8 8 قلم‌هاي پرداخت‌کاري : 383 8 9 قلم‌هاي بغل‌تراش : 393 8 10 قلم‌هاي تراشکاري فرم دار : 393 8 11 قلم‌گير : 393 9 چگونگي مراقبت از قلم‌هاي تراشکاري : 39فصل 4 اصول سنگ ‌زني 424 1 مقدمه 424 2 ترکيبات سنگ سمباده : 424 2 1 الکتروکروند : 434 2 2 سيليسيوم کاربيد: 434 2 3 انتخاب وسيله يا مواد سمباده زني : 434 2 4 دانه‌بندي مواد سمباده‌زني : 434 3 انتخاب دانه‌بندي: 444 4 اتصال يا چسب مواد سمباده‌کاري : 444 5 چسب‌هاي معدني : 454 6 چسب گياهي : 454 7 انتخاب چسب : 454 8 سختي سنگهاي سمباده : 454 9 انتخاب درجه سختي : 464 10 شکافهاي ذره بيني سنگهاي سمباده : 464 11 سنگهاي سمباده : 474 12 مواظبت سنگهاي سمباده : 474 13 صاف کردن سنگهاي سمباده : 484 14 سرعت محيطي سنگهاي سمباده : 484 15 تيز کردن ابزارها : 494 16 ماشين براي سنگ زدن (تيز کردن)افزار : 504 17 ماشينهاي ابزار تيزکني اونيورسال : 504 18 انتخاب سنگ سمباده : 504 19 سنگ زدن ناهمواريهاي کارها: 514 20 خنک‌کاري در سنگ زدن : 524 21 جلوگيري از خطرات سنگ کاري : 534 22 بستر ماشين سنگ : 554 23 ميز ماشين : 564 24 دستگاه مرغک: 564 25 وسيله صاف کردن : 574 26 سنگ زدن طولي : 574 27 انتخاب سنگ : 58فصل 5 ساچمه زني 605 1 مقدمه 60فصل 6 اصول ريخته گري فلزات 646 1 روش هاي ريخته گري: 646 2 مثال هاي پرکاربرد: 656 3 ريخته گري با ماسه: 666 4 ملاحظات مهم ريخته گري: 696 5 ريخته گري کوبشي 706 6 فرآيند ريخته گري 726 7 مراحل انجام فرآيند 736 7 1 روش مستقيم Direct squeeze casting 736 7 2 روش غير مستقيم in Direct casting 746 7 3 روش حذف حفرات انقباضي : 756 8 روش هاي جلوگيري از پيچش قالب : 766 9 مشکلات روش ريخته گري کوبشي : 806 10 رد حباب : 836 11 مزاياي روش ريخته گري کوبشي 88فصل 7 مقدمه‌اي بر ريخته گري پيوسته : روشي توسعه يافته 947 1 ريخته گري پيوسته فولاد: 957 2 ريخته گري نيمه پيوسته آلومينيم: 997 3 ديگر فرايندهاي نوع ريخته گري پيوسته: 100فصل 8 شکل‌دهي فلزات 1028 1 شکل دادن 1028 2 نورد کاري (غلتک کاري) 1028 3 آهنگري (پتک‌کاري( 1038 4 اکستروژن (حديده کاري( 1038 5 کشيدن 1048 6 ماشين کاري 1048 7 پرسکاري 1058 8 روش کار با دستگاه CNC : 1068 9 مزاياي دستگاه فرز CNC نسبت به ديگر ماشينها: 1068 10 اجزاي دستگاه پرس : 1078 11 روش کار با دستگاه پرس : 1088 12 ايجاد لقي نبود لقي 1088 13 مراحل کار: 109فصل 9 انواع روش هاي شکلدهي 1119 1 کشش سيم 1129 2 کشيدن ميله، مفتول، يا سيم 1149 3 قالب هاي کشش 1159 4 کشش تسمه 1169 5 کشش لوله 1169 6 کشش لوله بدون ميله توپي 1189 7 کشش لوله توسط توپي ثابت 1189 8 کشش لوله توسط توپي شناور 1199 9 کشش لوله توسز سنبه ي متحرک 1199 10 اکستروژن (روزنراني) 1209 11 اکستروژن سرد 1219 12 اکستروژن گرم 1229 13 اکستروژن مستقيم 1239 14 اکستروژن غير مستقيم 1239 15 آهن گري 1249 16 خم کاري 1259 17 انواع خم کاري 1269 18 خم کاري V شکل 1269 19 خم کاري گونيايي 1279 20 خم کاري U شکل 1279 21 کشش عميق 1289 22 نورد 1289 23 دسته بندي فرايندهاي نورد 1299 24 نورد سرد 1319 25 نورد گرم 1339 26 نورد ميله و پروفيل 1349 27 مکانيزم نيش 134فصل 10 منابع: 138