دانلود فایل(پروژه در مورد ريخته گری)

قسمتی از متن: همانطور كه اغلب در ريخته گري اتفاق مي افتد برخي از انواع فولادها نسبت به ساير آنها تمايل بيشتري به رشد ترك در درونشان دارند . در صورتيكه تركها در بيلت رشد كرده باشند ، لازم است در تمام داده هاي ريخته گري و پارامترهاي مربوطه را بدانيم . پروژه در مورد ريخته گری||بی وای39012265|byt39012265|پاتيل ذوب ,تانديس,بشقالبهاي ريخته گري,عيوب ريخته گري,انواع ریخته گری,تحقیق ریخته گری,تحقیق درباره عيوب ريخته گري,پایان نامه در مورد ریخته گری,مقاله در مورد ریخته گری,عیب های ربخته گری,دانلود پروژه ریخته گری
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پروژه در مورد ريخته گری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از متن:
همانطور كه اغلب در ريخته گري اتفاق مي افتد برخي از انواع فولادها نسبت به ساير آنها تمايل بيشتري به رشد ترك در درونشان دارند . در صورتيكه تركها در بيلت رشد كرده باشند ، لازم است در تمام داده هاي ريخته گري و پارامترهاي مربوطه را بدانيم .
در تحليل علل بايد فاكتورهايي مانند آناليز شيميايي فولاد ، نوع و كيفيت روغن روانكاري و روشهاي كاري را مورد نظر قرار داد و مشخص نمود كه مشكلات در تمام شاخه ها وجود دارند يا فقط در يك شاخه . زماني كه سرعت ريخته گري و خنك كننده اوليه و ثانويه تنظيم باشند بيلت عاري از ترك خواهد بود . (هر يك به مقدار صحيح و بسته به دما و نوع فولادي كه ريخته گري مي شود .)فهرست:
مقدمه
1ـ دستور العمل استقرار پاتيل ذوب ارسالي از LP ، روي برج پاتيل گردان
2ـ دستور العمل اتتقال تا نديشكار به موقعيت ريخته گري
3ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تيل به موقعيت ريخته گري
4ـ دستورالعمل باز كردن دريچه كشويي و شروع ريخته گري
5ـ دستورالعمل باز كردن استكاني پاتيل در شرايط اضطراري
6ـ دستورالعمل دما و نمونه گيري
7ـ دستورالعمل راه اندازي شاخه ها
8ـ دستورالعمل آماده سازي قالبها
9ـ دستورالعمل آماده سازي تانديش
11ـ دستورالعمل انتقال تانديش از قسمت تانديش به واحد ريخته گري و استقرار آن روي تانديش كار
12ـ دستورالعمل تعويض قالب
13ـ دستورالعمل انتقال اسكرابهاي داخل ظرف ضايعات به بخش ضايعات
14ـ دستورالعمل برش شمش با مشعل دستي
15ـ نكات زيست محيطي
آماده سازي قالبهاي ريخته گري
بازرسيهاي فني
عمليات آماده سازي تانديش جهت شروع ريخته گري
پيشگرم تانديش
بازرسي هاي فني
عمليات ريخته گري
الف) اتاق كنترل اصلي
ب) قرار دادن دامي بار
ج) سكونسهاي اتوماتيك قرار گرفتن دامي بار
د) بررسي آماده سازي ماشين در صفحه Machine Preparation روي HMI (لامپ سبز)
عيوب ريخته گري
2ـ1 تركهاي سطحي طولي
3ـ1ـ تركهاي عرضي لبه اي (كناري)
4ـ1ـ تركهاي عرضي سطحي
5ـ1ـ حفره طولي
6ـ1ـ حفره عرضي
7ـ1ـ تراوش
8ـ1ـ پوسته اي شدن
9ـ1ـ پوشش كاري
10ـ1ـ خطوط متناوب
11ـ1ـ ديواره كاذب
12ـ1ـ حركت به طرف جلو
13ـ1ـ توقف ريخته گري (كمربند)
14ـ1ـ پاشش
15ـ1ـ كثافات
16ـ1ـ ناخالصيهاي سرباره
17ـ1ـ خراشيدگي سطحي
18ـ1ـ مك ها
19ـ1ـ روزنه هاي سوزني
1ـ2ـ تركهاي ستاره اي شكل
2ـ2ـ تركهاي زاويه اي
3ـ2ـ عيوب مركزي
3- عيوب هندسي
لوزي شدن